WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

A4 Katowice - Kraków. Ruszył remont.

WYNAJEM NEWS

2 kwietnia ruszył remont odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. Prace o wartości ponad 178 mln zł w ramach kontraktu z firmą Budimex-Dromex potrwają do sierpnia 2008 roku.


4 kwietnia br. rozpoczął się remont nawierzchni na odcinku ok. 3 km od początku odcinka koncesyjnego, przed Węzłem Murckowska.  Na tym odcinku będzie równocześnie remontowany wiadukt w ciągu autostrady. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowa. Ponadto rozpocznie się też budowa 6 przejazdów technologicznych i awaryjnych – ułatwią one organizację ruchu przy kolejnych remontach obiektów mostowych i nawierzchni. Zamknięte będą lewe pasy ruchu.


Inwestycja obejmie remont 7 obiektów mostowych, remont 24 km nawierzchni dwóch pasów autostrady i budowę 6 przejazdów awaryjnych.

I etap: przystosowanie A4 Katowice-Kraków do  poboru opłat.
2 podetapy:

Etap II a: Remont obiektów mostowych, prace z zakresu ochrony środowiska, inne prace budowlane (ekrany akustyczne, roboty związane z odwodnieniem i ochroną wód i in.) – prace te rozpoczęły się w roku 2002, a ich zakończenie zaplanowano na rok 2009. Do tej pory wyremontowano 13 obiektów mostowych i 11,5 km nawierzchni.

Etap II b: Pozostałe roboty budowlane oraz z zakresu ochrony środowiska; planowane rozpoczęcie w latach 2009/2010.

W dalszej kolejności remontowane będą odcinki obu jezdni autostrady od Placu Poboru Opłat w Mysłowicach i w rejonie Węzła Rudno oraz kolejne obiekty mostowe.
 

Źródło