WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Brak kar za nieczytelne zdjęcia z fotoradarów

WYNAJEM NEWS

 

Według prokuratora generalnego w przypadku nieczytelnego zdjęcia z fotoradaru, bezprawnym jest zmuszanie właściciela pojazdu do podania danych personalnych kierowcy. Podkreślił on, że zasada domniemania niewinności stoi na przeszkodzie przypisaniu komukolwiek winy za dane wykroczenie. Stąd też zaskarżył on przepis Kodeksu Wykroczeń mówiący, że karze grzywny podlega właściciel auta, który wbrew przepisom nie poda danych osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w konkretnym czasie.
 
Jak napisano we wniosku „denuncjacja jest postrzegana w społeczeństwie polskim jako dwuznaczna moralnie, z kolei podejmowanie wobec denuncjatorów postępowań typu represyjnego, np. postępowań lustracyjnych, spotyka się na ogół z pozytywnym przyjęciem. W tej sytuacji ustawodawca, który pragnie wprowadzenia obowiązku denuncjacji do systemu prawa polskiego powinien kierować się szczególną ostrożnością i umiarem”.
W obecnym stanie prawnym właściciel pojazdu, któremu przedstawiono zdjęcie z fotoradaru uniemożliwiające zidentyfikowanie kierowcy, musi albo wskazać inną osobę prowadzącą pojazd, albo samemu przyjąć mandat. "Zasada domniemania niewinności na tym właśnie polega, że ten ciężar dowodzenia wykazywania komuś winy leży na oskarżycielu, nikt nie ma obowiązku dostarczania organom ścigania dowodów na własną winę" - skwitował Seremet.

Źródło