WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Kolejny odcinek A1

WYNAJEM NEWS

O nowym odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Wieszową w woj. śląskim – poinformowała  w rzeczniczka katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Dorota Marzyńska-Kotas.


Jak nam wiadomo, na przełomie maja i czerwca zakończona została budowa jezdni autostrady. Po otwarciu nowej trasy , przez jakiś czas będą jeszcze trwały prace wykończeniowe, a także prace w obrębie węzła Bytom. Węzeł nie zostanie jeszcze oddany w całości, będzie można jednak przejechać przez niego głównymi jezdniami autostrady.
Jest to dobra wiadomość dla kierowców ,którzy będą mogli wykorzystać ten odcinek A1 bezkolizyjnie, podróżując na rozpoczynające się 8 czerwca Euro 2012.
Na węźle w Sośnicy stanęły już kierujące tamtędy strzałki z logo Euro 2012 - na Warszawę i Gdańsk.
Z odcinka trasy A1 Pyrzowice-Wieszowa ukończenie prac na liczącym ponad 16 km fragmencie z Pyrzowic do Piekar Śląskich ogłosiła 9 maja budująca go spółka Budimex.
Przed Euro 2012 nie zakończy się budowa 18 km autostrady A1 ze Świerklan do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W marcu aneksowano kontrakt z wykonawcą tego odcinka - austriacką firmą Alpine Bau - przedłużając termin wykonania wszystkich objętych umową robót o 115 dni, czyli do 26 lipca.
10 kwietnia śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał roboty na powstającym tam moście autostradowym MA532. Jako powód wskazał "wykonywanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub zagrożenie mienia". Zażalenie GDDKiA na to postanowienie 10 maja oddalił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Sprawa wróciła więc do śląskiego inspektora, który do 10 czerwca podejmie ostateczną decyzję

Powodem tej sytuacji jest awaria z 13 marca, do której doszło z winy firmy Alpine. Odspojeniu uległ fragmentu betonu z dolnej części płyty mostu. Wykonawca przygotował już program naprawczy, który jest analizowany przez projektanta i inżyniera nadzoru.

O ile program zyska ich akceptację, trafi do śląskiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli inspektor zgodzi się na kontynuowanie prac na moście, wykonawca na tej podstawie naprawi to, co zostało źle wykonane.

Źródło