WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Koniec z bezterminowym prawem jazdy

WYNAJEM NEWS

Przypominamy, że od tego roku dla osób, które teraz robią prawo jazdy, dokument ma ważność na okres 15 lat. Ci, którzy prawo jazdy już posiadają, będą musieli je wymienić. Ustawa przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku, będą podlegać obowiązkowej wymianie dopiero w latach 2028-2033.

Osoby, które otrzymały prawo jazdy po 18 stycznia 2013 roku, nie posiadają już bezterminowych uprawnień do prowadzenia samochodu. Nowe przepisy mówią, że prawo jazdy kategorii A, B, B+E lub T jest wydawane na okres do 15 lat lub nawet krótszy. Natomiast prawo jazdy kategorii C lub D wydaje się już na okres do 5 lat.

Głośno było o tym, że każdy przed wymianą prawa jazdy będzie musiał przechodzić badania i ponosić koszty. Na szczęście przepisy przewidują, że badania tak jak do tej pory będą musieli przechodzić zawodowi kierowcy oraz kierowcy ciężarówek i autobusów.

Jak oświadczyło ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba będzie ponownie zdawać egzaminu, ani poddawać się dodatkowym badaniom lekarskim. Wyjątek będą stanowiły tylko badania lekarskie dla osób, które dostały prawo jazdy na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Jeśli wygaśnie ważność, któregoś dokumentu z kategorii wyżej wymienionych, to do wydania nowego potrzebne tylko będą: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy, kserokopia posiadanego prawa jazdy i wniosek do starosty.

Według Trybunału Konstytucyjnego obowiązek wymiany bezterminowych praw jazdy na dokumenty o 15-letniej ważności jest zgodny z Konstytucją.

Z informacji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wynika, że od 19 stycznia 2013 roku nowy dokument prawa jazdy zawiera administracyjny okres ważności, odpowiednio do kategorii oraz jest zgodny z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Okres na jaki wydawane będzie prawo jazdy może być krótszy. Przy kategoriach AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T obecnie jest wydawane na 15 lat, ale to będzie zależało od orzeczenia lekarskiego. Natomiast przy kategoriach C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, prawa jazdy nie będą mogły być wydawane dłużej jak 5 lat.
 

 

 

Źródło: