WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Kosztowne wypadki drogowe - winna nadmierna prędkość

WYNAJEM NEWS

Wypadki drogowe poza kosztami społecznymi i moralnymi, są dużym obciążeniem dla budżetu naszego kraju. W Polsce koszty te szacuje się nawet na ok. 30 mld zł rocznie - oceniają eksperci Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.


Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Bartłomiej Morzycki poinformował na środowej konferencji pt. Koszty wypadków drogowych, że w wypadkach drogowych w Polsce ginie rocznie ponad 4 tys. osób; ok. 50 tys. zostaje rannych.


Mówiąc o kosztach wypadków podkreślał, że straty moralne są niemożliwe do wycenienia, zaś straty dla budżetu państwa to nawet 30 mld złotych. Jak wyjaśnił, do tej kwoty zalicza się m.in. koszty ponoszone przez sektor ochrony zdrowia czyli ratownictwo, hospitalizację, rehabilitację oraz wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych, np. zasiłki chorobowe i renty.
Morzycki zaznaczył, że 30 mld zł to koszt porównywalny z kosztem budowy np. 15 stadionów narodowych. Wyraził nadzieję, że wyliczenie kosztów wypadków dla gospodarki będzie impulsem dla władz, aby podjąć kolejne działania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na drogach.


Według danych WHO z państw regionu europejskiego oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, 41 proc. ofiar wypadków drogowych to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści. Z wyliczeń WHO dla Polski wynika, że koszt wypadków drogowych rocznie wynosi ok. 4 mld euro, czyli ok. 16,8 mld zł.
Według rekomendacji WHO, aby w Polsce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, niezbędne jest lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości. Organizacja ocenia, że dobrze egzekwowane są z kolei przepisy o zakazie prowadzenia pod wpływem alkoholu.


Paulina Miśkiewicz z biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce podkreśliła, że wypadki drogowe stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.
Agata Jaździk-Osmólska z Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zwróciła uwagę, że Polska ma najgorszy w Unii wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych. Według wyliczeń IBDiM, koszt wypadków drogowych w Polsce to rocznie ok. 18 mld zł.


Z kolei Radek Czapski z Banku Światowego przedstawił wyliczenia, z których wynika, że roczny koszt śmiertelnych wypadków w Polsce to 11 mld zł, zaś koszt wszystkich wypadków drogowych - to od ok. 27 do 34 mld zł.
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego to organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.