WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Kradzieże tablic rejestracyjnych

WYNAJEM NEWS

Przede wszystkim powinniśmy niezwłocznie zgłosić sprawę kradzieży na policję. Uchroni to nas przed konsekwencjami prawnymi, jeśli zostaną one użyte do popełnienia przestępstwa.

Z wydanym przez policję zaświadczeniem udajemy się do wydziału komunikacji, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania (Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe).
Procedurę uzyskania tablic rejestracyjnych musi poprzedzić nasza decyzja: ubiegać się o wtórnik tablic czy wyrobić tablice z nowymi numerami rejestracyjnymi.
Opcja 1: wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie wtórnika,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu – jeśli była wydana,
- zaświadczenie za policji potwierdzające fakt kradzieży tablic,
- dowód osobisty.

Opłaty:

- 40 zł za 1 tablicę,
- 80 zł za komplet tablic,
- 12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych,
- 0,50 zł opłata ewidencyjna,
- 19 zł  za ewentualne wydanie pozwolenia czasowego na użytkowanie auta.

Opcja 2: wydanie nowych tablic rejestracyjnych
Wymagane dokumenty: podobnie jak w przypadku ubiegania się o wtórnik (różnica tkwi w odpowiednim druku wniosku).                                                                                                                           

Opłata:
- 183,50 zł.
Ubieganie się o nowe tablice wiąże się z koniecznością wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego. Po złożeniu wniosku o rejestrację organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (koszt 19 zł), wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Jak wynika z powyższego opisu, procedura nie jest skomplikowana. Obydwie opcje różnią się jedynie kosztami i ewentualnie czasem oczekiwania (sprawy powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni, jednak w przypadku wydruku nowego dowodu rejestracyjnego czas może się wydłużyć).

 

 

Źródło:

Źródło:

Źródło zdjęcia: