WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Nowe stawki kar dla kierowców – zmiany w kodeksie wykroczeń

WYNAJEM NEWS

Najwyższy mandat jaki policja może nałożyć na kierowcę to 500 PLN. Jest to wciąż jedna z niższych stawek w całej Europie. Jednak nie są to jedyne i najwyższe sankcje finansowe jakie policja ma prawo nałożyć na kierowcę łamiącego przepisy ruchu drogowego. Oprócz mandatów policja ma prawo nałożyć kilkukrotnie wyższą grzywnę. Szczególnie, że w życie wchodzi nowelizacja kodeksu wykroczeń.
 
Główne zmiany dotyczą podniesienia wysokości grzywny w dwóch sytuacjach. Pierwsza to gdy  kierowcy korzystają z kart postojowych dla niepełnosprawnych a nie posiadają do tego uprawnień. Karty mogą wykorzystywać osoby mające utrudnienia w samodzielnym poruszaniu się, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W myśl nowych przepisów grzywna może wynosić nawet do 2 tysięcy PLN. CEPiK zostanie rozszerzony o kolejne funkcje tzn. Centralną Ewidencję Kart Parkingowych. Karty będą wydawane na 5 lat czyli na okres krótszy niż dotychczas.
 
Kolejna zmiana to możliwość nakładania grzywien na innych użytkowników dróg niż kierowcy samochodów. Grzywnę w wysokości do 3 tysięcy PLN będą mogli otrzymać piesi i rowerzyści popełniający wykroczenie na drodze publicznej w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania.