WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Nowy egzamin na prawo jazdy

WYNAJEM NEWS

Jak pisaliśmy w poprzednich artykułach zmianie uległy przepisy egzaminowania kandydatów na kierowców. 

Okazało się, że nowe egzaminy są zbyt trudne dla zdających. Podczas pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów w Opolu nie zdała ani jedna osoba. W Bydgoszczy na 70 zdających zdało 9 osób, w Rzeszowie na 26 osób zdały 2. Podobne liczby pojawiają się w innych centrach egzaminowania kierowców.

Przypomnijmy: teraz osoba przystępująca do egzaminu musi w ciągu 25 minut odpowiedzieć na 32 pytania z czego 20 to filmiki i animacje a odpowiedzi są w formie zamkniętej tzn. do wyboru są tylko „tak” lub „nie”. Ze względu na nową formą egzaminowania w niektórych centrach egzaminowania nie było w ogóle chętnych do zdawania egzaminów. Winą za takie wyniki kandydaci obarczają nowy system egzaminowania. Podczas udzielania odpowiedzi nie ma bowiem możliwości powrotu do pytań na które już odpowiedzieliśmy. Nowy system zdawania ma też tą wadę, że jest nowy i nieznany dla kursantów zdających egzaminy w pierwszych terminach jego obowiązywania. Nikt po prostu nie miał okazji go przećwiczyć tak jak to było w przypadku poprzednich form egzaminowania.

 
Część osób, które mają test za sobą zwraca również uwagę na towarzyszący stres wynikający z presji czasu. Kandydat ma bowiem 20 sekund na przeczytanie pytania i kolejne 15 na udzielenie odpowiedzi. Wymaga to doskonałego opanowania materiału oraz  umiejętności opanowania stresu. Trudności przysparza także druga część egzaminu teoretycznego – tutaj do wyboru są trzy odpowiedzi. Tylko jedna poprawna. Ilość punktów różni się w zależności od poziomu istotności tematu pytania dla bezpieczeństwa na drogach. 
 
Policjanci i egzaminatorzy oceniają nowy system egzaminowania pozytywnie. Twierdzą, że skończyły się czasy gdy można było „wykuć” testy na pamięć. Obecna forma wymaga myślenia. Nie da się zdać egzaminu opanowując materiał na pamięć.  Kursanci muszą poznać przepisy oraz nauczyć się je stosować w różnych sytuacjach i warunkach.  Teraz pula pytań rozciągnęła się do trzech tysięcy pytań więc pamięciowe opanowanie całości jest mocno utrudnione. Nie ma teraz miejsca na „pamięciówkę” i rutynę.