WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Planujesz kupić auto?

WYNAJEM NEWS

Planujesz kupić auto? Sprawdź, jakie modele najczęściej padają łupom złodziei i ile wydasz na ich ubezpieczenie AC.

Według danych statystycznych, najczęściej kradzionymi samochodami w 2013 roku były VW: Golf i Passat oraz Audi A4. Jako wypożyczalnia samochodów zastępczych nie posiadamy żadnego z tych modeli, więc przy wynajmie samochodu nasi klienci bez obaw mogą korzystać z naszych pojazdów. A gdyby nawet – każdy samochód zastępczy jaki stanowi naszą własność jest w pełni ubezpieczony.

Naprzeciw kradzieżom samochodów wychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, ale ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie tych modeli, aby uchronić swoją własność przez działaniem złodziei? Analizę przeprowadzili eksperci CUK Ubezpieczenia.

Statystyki roku 2013 mówią, że aż 21% wszystkich skradzionych samochodów, czyli aż 3275 aut, stanowiły wymienione wyżej modele. Według policyjnych statystyk numerem jeden okazał się VW Golf. Na drugiej pozycji znalazł się VW Passat, a zaraz za nim Audi A4.

Mimo, że istnieje ubezpieczenie pojazdów od kradzieży – autocasco (AC), właściciele aut wciąż jednak nielicznie korzysta z tej formy ochrony. I w tym miejscu znów warto przytoczyć dane statystyczne, dla potwierdzenia – Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że tylko co czwarty posiadacz obowiązkowego OC posiada polisę AC. I w tym miejscu pozwolimy sobie podkreślić, że każde auto zastępcze, które przeznaczone jest dla naszych klientów posiada aktualne ubezpieczenie OC i AC.

Wyznacznikiem wartości polisy OC dla „popularnych” wśród złodziei samochodów jest jej antykradzieżowy charakter. Kierowca, któremu skradziono ubezpieczone auto może zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela, a wypłacone w ramach tego przykrego zdarzenia ubezpieczeniowego świadczenie przeznaczyć na zakup nowego auta. Kierowcy często zniechęcają się do tego typu dobrowolnego ubezpieczenia, ze względu na przeświadczenie o jej zbyt wysokiej cenie. Rynek ubezpieczeń jest na tyle rozwinięty i bogaty w oferty, że wystarczy poszukać i porównać kilka ofert różnych ubezpieczycieli, co pozwoli zaoszczędzić kilkaset złotych przy jednoczesnym zyskaniu ochrony majątku. Dobrym rozwiązaniem skracającym czasochłonność poszukiwań jest skorzystanie z usług multiagenta.

Ile zatem kosztuje AC na samochody „popularne” wśród złodziei?

W odpowiedzi na to pytanie pomógł mulit agent CUK Ubezpieczenia zestawiając ceny różnych ubezpieczycieli, jednak przy zachowaniu takiego samego zakresu ochrony.

Założenia:

1)     wariant serwisowy, bez udziały własnego i z wykupioną amortyzacją,
2)    Kierowca – 35-latek z Warszawy, posiadający prawo jazdy od 10 lat, zero szkód na swoim koncie
3)    Polisa OC opłacana od 4 lat
4)    Samochód przechowywany w podziemnym garażu

Rozważymy ubezpieczenie dla 3 wymienionych wyżej modeli. Tabela pokazuje, jak wiele można zaoszczędzić, kiedy dokona się odpowiedniego przeglądu ofert.

Cena/pojazd VW Golf 2007r. VW Passat 2010r. Audi A4 2007r.
Najwyższa 1782 PLN 3522 PLN 3367 PLN
Najniższa 1326 PLN 2019 PLN 1962 PLN
Ile można zaoszczędzić 456 PLN   1503 PLN 1405 PLN

Z drugiej strony nie tylko cena powinna się liczyć, a zakres ochrony, który nie jest ograniczony tylko do wypłaty odszkodowania w momencie kradzieży. Dodatkowo polisa ubezpiecza pojazd przed skutkami całkowitego/częściowego uszkodzenia, gdy szkoda powstała z winy właściciela. Ubezpieczenie AC zapewnia odszkodowanie za dewastację pojazdu, zniszczenie go przez osoby trzecie, a także pożar czy wichurę i inne. W celu lepszego zapoznania się z zasadami funkcjonowania tego rodzaju ubezpieczenia warto udać się do agenta.

Na podsumowanie warto zaznaczyć, że o tyle, o ile obowiązkowe ubezpieczenia OC obejmują pojazd zawsze taką samą ochroną o tyle w przypadku AC należy zwrócić szczególną uwagę na indywidualne potrzeby. Stąd też przy ubezpieczeniach OC liczy się tylko cena, natomiast przy AC warto zwrócić uwagę na całokształt. Nasza wypożyczalnia samochodów, w trosce o komfort psychiczny klientów, korzysta z dobranego do naszych potrzeb ubezpieczenia AC. Jeśli wynajmujesz auto zastępcze lub dokonujesz wynajmu prywatnego miej świadomość, że posiada ono aktualne ubezpieczenie zarówno OC jak i AC.


Źródło: