WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Sąd Najwyższy w sprawie aut zastępczych

WYNAJEM NEWS

Ktoś uszkodził Ci auto w kolizji lub wypadku? Nie przejmuj się! Masz prawo do samochodu zastępczego, którego koszt pokrywany jest z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku!

W Polsce w 2010 roku miało miejsce 38 832 wypadków drogowych oraz 416 075 kolizji drogowych zgłoszonych na policję. Każdy kto nie jest sprawcą wypadku lub kolizji a jego samochód został uszkodzony w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo do samochodu zastępczego. Sąd Najwyższy wydał dnia 17 listopada 2011 roku wyrok następującej treści:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11). Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Firmy ubezpieczeniowe z pewnością nie są zadowolone z owego wyroku ponieważ nakłada on na nie obowiązek pokrycia kosztów samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku. Przed ogłoszeniem wyroku przez Sąd Najwyższy, sądom niższego szczebla zdarzało się zwolnić nieuczciwą firmę ubezpieczeniową z obowiązku pokrycia kosztów samochodu zastępczego. Orzeczenie Sądu Najwyższego rozwiało wątpliwości oraz uniemożliwiło firmą ubezpieczeniowym celowe uchylanie się od swoich obowiązków. Zatem pamiętajmy ! : Jeśli ktoś uszkodzi nam samochód podczas wypadku lub kolizji wystarczy zgłosić się do Depart'u aby otrzymać samochód zastępczy. Nie musisz przejmować się formalnościami, wszystko załatwimy za Ciebie! Wystarczy notatka policyjna lub oświadczenie stron wskazujące winnego kolizji lub wypadku, aby otrzymać samochód zastępczy do czasu naprawy Twojego własnego samochodu!