WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Sprawca wypadku nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC? I co teraz?

WYNAJEM NEWS

Sprawca wypadku nie posiada OC

Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie ustawy z 22 maja 2003 r. jest obligatoryjny dla wszystkich kierowców. Ubezpieczenie OC ma za zadanie zapewnić każdej osobie, która podczas kierowania pojazdem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej była sprawcą kolizji lub wypadku ochronę.

W ramach tego ubezpieczenia sprawca wypadku chroniony jest przed poniesieniem kosztów związanych z naprawieniem szkód powstałych w jego skutek (dotyczy zarówno szkód majątkowych – uszkodzonego mienia, jak i szkód osobowych – uszczerbek na zdrowiu, a nawet utrata życia). Niestety część polskich kierowców ignoruje przepisy i nie dokonuje zakupu ubezpieczenia OC.

Co możesz zrobić, gdy sprawcą wypadku lub kolizji w której brałeś udział jest osoba nie posiadająca ubezpieczenia OC? Rada jest jedna – kieruj swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Możesz tego dokonać za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej, która posiada w swojej ofercie OC – najlepiej skorzystać z usług własnej ubezpieczalni. Każda ubezpieczalnia ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

W jaki sposób możesz sprawdzić czy sprawca ma wykupione OC w sytuacji, gdy sprawca odmówił okazania polisy na miejscu zdarzenia? Możesz to zrobić bezpłatnie poprzez skorzystanie ze strony internetowej UFG – www.ufg.pl

Każdej osobie poszkodowanej w wyniku wypadku spowodowanego przez pojazd na polskich tablicach rejestracyjnych, którego sprawca nie posiadał polisy OC należy się odszkodowanie z UFG. Opis formalności związanych ze zgłoszeniem szkody znajdziesz na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ twój samochód to musisz złożyć oświadczenie, iż nie jesteś posiadaczem dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Posiadacz AC otrzymuje z niej odszkodowanie, a UFG rekompensuje wyłącznie dodatkowe koszty, np. utraconych zniżek.

Zgłosiłeś już szkodę? Teraz jej likwidacją zajmie się już firma ubezpieczeniowa poprzez którą dokonałeś zgłoszenia. Akta sprawy po jej zakończeniu zostają skierowane do Wydziału Likwidacji Szkód UFG, a po ich weryfikacji następuje decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania. Pamiętaj – UFG powinno wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej.

Sprawca wypadku, który nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC ma obowiązek zwrotu świadczeń, które UFG wypłaciło poszkodowanemu. UFG występuje do sprawcy o tzw. regres – zwrot poniesionej na odszkodowania sumy. Obowiązek zapłaty za szkody rozkłada się równomiernie na właściciela nieubezpieczonego pojazdu oraz sprawcę, który prowadził pojazd bez ważnego OC.

Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: „Już ponad 40 tysięcy nieubezpieczonych - z własnej kieszeni - zwróciło Funduszowi świadczenia wypłacone ofiarom spowodowanych przez siebie wypadków. W ciągu dwudziestu lat działalności UFG odzyskał, z tego tytułu, łącznie blisko 140 mln złotych”.