Każda osoba poszkodowana ma prawo żądać od ubezpieczyciela sprawcy szkody zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obowiązek refundacji kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego obejmuje zarówno sytuację w której uszkodzony pojazd będzie naprawiany, jak i taką w której pojazd nadaje się wyłącznie do kasacji. Długość wynajmu samochodu zastępczego wynosi w zależności w pierwszym przypadku – do czasu całkowitej naprawy pojazdu, w drugim przypadku – do momentu nabycia nowego pojazdu, jednak nie dłużej niż do czasu otrzymania odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie biorą pod uwagę rzeczywistego czasu naprawy pojazdu i kierują się oszacowanym technologicznym czasem naprawy, nie uwzględniając przy tym czynników takich jak: czas dokonania oględzin czy oczekiwanie na części potrzebne do naprawy pojazdu.

Podstawowa zasada zwrotu kosztów jest jedna: samochód zastępczy nie może być wyższej klasy niż uszkodzony pojazd. Dyskusyjna jest również stawka takiego wynajmu. Często towarzystwa kwestionują ceny podawane przez wypożyczalnie – TU twierdzą, iż odbiegają one od ceny za taką usługę na danym terenie. Pamiętaj jednak, wyboru wypożyczalni dokonujesz Ty sam i ubezpieczalnia nie ma prawa narzucić Ci usług najtańszej firmy!

Ubezpieczyciel bardzo często żąda udowodnienia konieczności wynajmu pojazdu zastępczego i w związku z tym dopomina się o szereg dokumentów. Począwszy od oświadczenia o konieczności wynajmu przez zaświadczenie z pracy, poprzez udokumentowanie kilometrów przejechanych samochodem zastępczym, aż do potwierdzeń odbytych wizyt lekarskich. Niektóre ubezpieczalnie żądają od poszkodowanych udokumentowania przejechanych kilometrów! Zdaniem TU mała ilość kilometrów przejechanych samochodem zastępczym świadczy o braku konieczności najmu samochodu. Bo przecież skoro poszkodowany mało się przemieszczał to mógł poradzić sobie w inny sposób niż wynajem samochodu zastępczego!

To po naszej stronie jako poszkodowanych leży udowodnienie konieczności wynajmu pojazdu. Ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze za samochód zastępczy tylko w przypadku, gdy udowodnimy, iż był on nam całkowicie niezbędny. Nietrudno to udowodnić w sytuacji, gdy samochód jest nam potrzebny do pracy, np. gdy poszkodowany jest kurierem albo przedstawicielem handlowym i nie może wykonywać swojej pracy bez samochodu zastępczego. Samochód zastępczy przysługuje również osobom, które wskazują, iż jest on im potrzebny do normalnego funkcjonowania, np. gdy osoba dojeżdża do pracy, odwozi dzieci do przedszkola lub szkoły, dojeżdża do lekarza, czy nawet dokonuje zakupów. Ubezpieczyciele często żądają wykazania, iż potrzeby konsumpcyjne oraz życiowe poszkodowanego nie mogły zostać zaspokojone przez środki komunikacji miejskiej lub publicznej. Sąd Najwyższy oraz Rzecznik Ubezpieczonych jest odmiennego zdania- poszkodowany nie ma obowiązku udowadniać, iż nie miał możliwości korzystania z komunikacji miejskiej oraz publicznej, gdyż jest to odmienny sposób korzystania z rzeczy niż przemieszczanie się własnym pojazdem. W końcu gdybyś chciał poruszać się komunikacją miejską nie kupowałbyś samochodu w ogóle! W rzeczywistości wiele zależy od polityki konkretnej ubezpieczalni oraz rodzaju posiadanego ubezpieczenia na mocy którego poszkodowany ubiega się o samochód zastępczy.

Niestety nie uda Ci się wypożyczyć samochodu zastępczego jeżeli w rodzinie posiadasz samochód, który możesz pożyczyć na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub gdy posiadasz więcej niż jeden samochód. Samochód ten musi oczywiście spełniać takie same cele jak auto uszkodzone, np. nie ma możliwości zastąpienia samochodu dostawczego samochodem osobowym.

Ubezpieczalnie dość opieszale informują o możliwości wynajęcia samochodu zastępczego. Już dziś dowiedz się w jakim zakresie oraz na jakich zasadach przysługuje Ci samochód zastępczy. W razie pytań skontaktuj się z nami przez formularz lub pod numer telefonu 665 620 185. Wypożyczając samochód zastępczy w naszej firmie nic nie zapłacisz, a faktura za wynajem samochodu zastępczego zostanie skierowana bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.